OM FÖRENINGEN

Härnösands Konstförening arrangerar utställningar på Konsthallen, visningar, konstsamtal och filmvisningar. Alla konstvänner är välkomna till våra aktiviteter. Som medlem är man varje år deltagare i ett spännande konstlotteri, där medlemsavgiften är en lott. Under Medlemskap kan du läsa mer!

 

Vi ställer ut på Härnösands konsthall, Stora Torget 2, Härnösand, 0611-34 81 42